Swiss Contribution

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Project supported by a grant from Switzerland through the swiss Constribution to the enlarged European Union

Projekt – Budujemy Gminę Wawel

Krakowski Klub Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki
Niewidomych i Słabowidzących

Lajkonik Przejdź dalej